Điều khoản sử dụng

I. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TADATruck được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh số 0313906674 (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “TADATruck” hoặc “Bên cung cấp Ứng Dụng”).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp Bên Sử Dụng Dịch Vụ và mạng lưới xe tải rỗng chiều về trên toàn quốc.

TADATruck được cấp quyền sử dụng các sản phẩm công nghệ vận tải là Dịch vụ TADATruck Chủ hàng trên nền tảng Ứng Dụng Di Động (sau đây gọi là “Ứng Dụng”) và trang web www.TADATruck.com (sau đây gọi là “Website”). Chúng tôi mang đến giải pháp công nghệ giúp cá nhân, doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý xe tải trực tuyến. Đồng thời, giúp tài xế xe tải tăng thêm thu nhập.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ TADATruck (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn là Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.2 Định nghĩa các thuật ngữ

“Bên Cung cấp Ứng dụng” là TADATruck, có thông tin được nêu tại phần đầu Điều Khoản Sử Dụng này;

“Bên sử dụng Ứng dụng” là thương nhân, tổ chức, cá nhân và/hoặc có thể là chủ sở hữu của Hàng Hóa và/ hoặc người đại diện đăng tin hộ có nhu cầu vận chuyển Hàng Hóa sử dụng Ứng Dụng/Website để đăng tin. Công ty và/hoặc Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật với Bên Cung cấp Ứng dụng theo Thỏa Thuận này.

“Chủ xe” là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng Ứng Dụng/Website TADATruck để kết nối với Bên Sử Dụng Dịch Vụ; được xem các thông tin đơn hàng, có khả năng thực hiện các yêu cầu vận chuyển cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, có thể sở hữu phương tiện vận tải hoặc người đại diện thực hiện.

“Thành viên” là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng/Website TADATruck, bao gồm cả Chủ hàng (người sử dụng dịch vụ vận tải) và Chủ xe (người cung cấp dịch vụ vận tải)

“Đơn Hàng” là thông tin vận chuyển Hàng Hóa được đăng tải lên ứng Dụng/website TADATruck bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói.

“Thông báo” là các thông báo trên Ứng Dụng/Website liên quan đến sử Dụng Hệ thống, các hoạt động giao dịch thông tin giữa 2 bên Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe (nếu có) và các thông tin giới thiệu, quảng bá về TADATruck.

“Sàn Vận Chuyển” là việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe tự kết nối thông qua Hệ Thống Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Ứng Dụng, miễn phí sử dụng Hệ Thống Ứng Dụng, không phải thanh toán phí Dịch Vụ cho Bên cung cấp Ứng Dụng.

“Hàng Hóa” có nghĩa là các sản phẩm, tài sản hoặc các đối tượng khác được phép vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam mà Bên Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Bên cung cấp Ứng Dụng cung cấp dịch vụ vận chuyển theo từng Đơn Hàng

“Hệ thống” có nghĩa là hệ thống kết nối vận tải Hàng Hóa trên cơ sở ứng Dụng công nghệ phần mềm và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kèm theo, được đặt tên là TADATruck

“Hotline” có nghĩa là đường dây nóng bán hàng và hỗ trợ người dùng của Bên Cung cấp Ứng Dụng: 1900636296

Để có thể sử dụng Ứng Dụng/Website để kết nối với nhau, trước hết các thành viên đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng và cung cấp các thông tin có liên quan. Sau khi thông tin đã được TADATruck xác thực, thành viên được coi là Bên Sử Dụng Ứng dụng và được cấp quyền sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng/Website.

Nội dung Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ khi tham gia vào Hệ thống của Bên cung cấp Ứng Dụng trên nền tảng Ứng Dụng/Website đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng này.

II. Dịch vụ

Đối tượng chung: Tất cả các Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã có tài khoản được xác thực trên Ứng Dụng và chưa vi phạm bất cứ quy định nào trong quá trình đăng đơn và vận chuyển Hàng Hóa qua Ứng Dụng.

 • Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển

Thông qua Hệ thống Ứng Dụng, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Sau khi nhận đầy đủ thông tin về Đơn Hàng, Chủ Xe sẽ Báo Giá cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ đối với việc thực hiện Dịch Vụ. Bên Sử Dụng Dịch vụ sẽ chấp thuận Báo Giá của Chủ Xe qua Hệ thống và/hoặc Hotline để tạo thành một giao dịch.  

Giá dịch vụ và các quyền và nghĩa vụ khác do Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ Xe tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm.

Để tránh hiểu nhầm, Sàn Vận Chuyển và các dịch vụ trên Hệ thống mà không phải Dịch Vụ TADATruck sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện dịch vụ của Bên cung cấp Ứng Dụng. Trong đó, các Chủ Xe bao gồm nhà xe, lái xe đăng ký tài khoản trên Hệ thống sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và các trách nhiệm liên quan khác cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ.

 • Gói Dịch Vụ Chuyển Hàng – TADATruck

2.1 Phạm vi dịch vụ và cách thức sử dụng TADATruck

Thông qua Hệ thống Ứng Dụng, và/hoặc Hotline, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Các Đơn Hàng là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này.

2.2. Điều kiện đối với Bên Sử Dụng Ứng dụng 

Đăng tải Đơn Hàng thật trên Ứng Dụng thì mới sử Dụng được gói dịch vụ TADATruck. Trong trường hợp bên cung cấp Ứng Dụng phát hiện Đơn Hàng đăng tải là Đơn Hàng ảo, tài khoản của Bên Sử Dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sẽ bị khóa vĩnh viễn và sẽ bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với Bên Cung Cấp Dịch Vụ và/hoặc Chủ xe theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về loại, kích cỡ, thông số kỹ thuật và/hoặc bất kỳ đặc điểm cụ thể của Hàng Hóa được vận chuyển trong Đơn Hàng. Hàng Hóa vận chuyển không thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.3. Điều kiện khác

Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ cập nhật đến Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe trong trường hợp có những thay đổi đối với gói dịch vụ TADATruck.

2.4. Giao và nhận Hàng Hóa

Hai Bên sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ Hàng Hóa về loại Hàng Hóa, số lượng Hàng Hóa và quy cách đóng gói và lập biên bản ghi nhận hiện trạng Hàng Hóa được bàn giao (“Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa”).

III. Quyền và nghĩa vụ của Bên cung cấp Ứng Dụng

3.1 Quyền của Bên cung cấp Ứng Dụng

3.1.1 Quyền chung trên Hệ thống

 1. Có quyền yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm chứng các giao dịch phát sinh trên Hệ thống của Bên cung cấp Ứng Dụng.
 2. Có quyền tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ trong trường hợp vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp Ứng Dụng hoặc có những hành vi trái với bộ Quy tắc ứng xử dành cho các thành viên trên Hệ thống.
 3. Có quyền đơn phương tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm mà không cần báo trước.
 4. Có quyền từ chối giải quyết tranh, khiếu nại khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ không thực hiện đúng hướng dẫn.

3.1.2 Quyền đối với Dịch Vụ TADATruck:

 1. Kiểm tra tính phù hợp của Hàng Hóa vận chuyển so với Đơn Hàng, các chứng từ vận chuyển tương đương khác liên quan đến Hàng Hóa vận chuyển;
 2. Có quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ TADATruck  trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này;
 3. Các quyền khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật liên quan.
 1. Nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Ứng dụng

3.2 Nghĩa vụ chung trên Hệ thống

 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng với Website/Ứng Dụng.
 2. Xây dựng và công bố công khai trên Website/Ứng Dụng quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên của Bên cung cấp Ứng Dụng.
 3. Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký các tài khoản tham gia hoạt động trên Ứng Dụng.
 4. Lưu giữ thông tin đăng ký của Bên Sử Dụng Dịch Vụ ngay từ ngày đăng ký tham gia Ứng Dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 5. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 6. Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Ứng Dụng.
 7. Yêu cầu Bên Sử Dụng Ứng dụng phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản.
 8. Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
 9. Duy trì hoạt động bình thường của Ứng Dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, Hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Bên Cung Cấp Dịch Vụ không phải chịu trách nhiệm liên đới.

3.3 Nghĩa vụ đối với Dịch Vụ TADATruck:

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Ứng dụng

4.1 Quyền của Bên Sử Dụng Ứng dụng

4.1.1 Quyền chung trên Hệ thống

 1. Bên Sử Dụng Ứng dụng được Bên cung cấp Ứng Dụng bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin trên Ứng Dụng điện tử.
 2. Được quyền từ chối dịch vụ hoặc từ chối sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do.
 3. Được phép cài đặt Ứng Dụng trên thiết bị di động cá nhân, sử dụng Website cho mục đích sử dụng cá nhân, tổ chức hợp pháp.
 4. Có quyền đóng góp ý kiến cho Bên cung cấp Ứng Dụng trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, email hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Bên cung cấp Ứng Dụng.

4.1.2 Quyền đối với Dịch Vụ TADATruck:

      Đối với Đơn Hàng nhân viên Bên cung cấp Ứng Dụng Điều xe, Bên Sử Dụng Ứng dụng có quyền:

 • Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp Đồng;
 • Yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thông báo về tiến độ của việc thực hiện Dịch Vụ TADATruck
 • Yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ tuân thủ các quy định nội bộ khi giao, nhận, và vận chuyển Hàng Hóa.
 
4.2 Nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Ứng dụng

4.2.1. Nghĩa vụ chung trên Hệ thống

 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Ứng dụng khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
 2. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Ứng dụng.
 3. Thực hiện đúng các thao tác cần thực hiện, điền chính xác thông tin Đơn Hàng vào đúng các mục thông tin tương ứng. Bên cung cấp Ứng Dụng được miễn trừ trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra do thao tác được thực hiện không đúng của Bên Sử Dụng Ứng dụng.
 4. Trong trường hợp Bên Sử Dụng Ứng dụng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản, Bên Sử Dụng Dịch Vụ có nghĩa vụ Thông báo cho Bên Cung Cấp Ứng dụng để được tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Bên Sử Dụng Ứng dụng quản lý quá trình sử Dụng dịch vụ của mình. Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Bên Sử Dụng Ứng dụng không Thông báo cho Bên cung cấp Ứng Dụng dẫn đến việc có bên thứ ba sử Dụng tài khoản đó của Bên Sử Dụng Ứng dụng.
 5. Không được ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.
 6. Không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ Hàng Hóa mà mình yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ. 
 7. Phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện dịch vụ.
 8. Không được sử Dụng dịch vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật.
 9. i. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung cần thiết khi sử dụng dịch vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. 
 10. j. Không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó tài xế trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
 11. Không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
 12. l. Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận Hàng Hóa để tài xế liên hệ và giao hàng.
 13. Bên Sử Dụng Dịch Vụ không được sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bên Cung Cấp Dịch Vụ
 14. Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải thanh toán cước phí theo đúng thỏa thuận của Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc của Chủ xe. Chịu trách nhiệm thanh toán Giá Vận Chuyển và các Khoản Chi Hộ, chi phí phát sinh theo quy định tại Phụ lục 1;
 15. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 16. Không đăng tải các thông tin về Hàng Hóa/dịch vụ thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh theo NĐ 59/2015/NĐ-CP.
 17. Thực hiện theo đúng theo hướng dẫn của nhân viên Bên cung cấp Ứng Dụng trong quá trình vận hành Đơn Hàng.
 18. Bên Sử Dụng Dịch vụ có trách nhiệm quản lý và bảo mật tài khoản Ứng Dụng được cấp bởi Bên Cung cấp Dịch vụ, đồng thời tuân thủ các quy định sử dụng Ứng Dụng;

4.2.2 Nghĩa vụ đối với Dịch Vụ TADATruck:

 1. Trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ bao gồm Công ty và Người đặt hàng, Công ty và Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ của mỗi Đơn Hàng được đặt qua tài khoản theo Điều Khoản Sử Dụng này.
 2. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ và các chứng từ liên quan của Hàng Hóa trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền; cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp để Hàng Hóa lưu thông hợp lệ. Trong trường hợp Bên cung cấp Ứng Dụng và/hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện các vấn đề không hợp pháp của Hàng Hóa, Bên cung cấp Ứng Dụng được toàn quyền hủy bỏ việc vận chuyển Đơn Hàng và/hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Bên Sử Dụng Dịch vụ có trách nhiệm bồi thường cho Bên Cung cấp Dịch vụ các thiệt hại, chi phí phát sinh và tiền phạt vi phạm tương đương 8% Giá Vận Chuyển;
 3. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

V. Giới hạn trách nhiệm và Bảo hiểm với Dịch Vụ TADATruck

5.1 Trách nhiệm của Bên Cung cấp Dịch vụ đối với mỗi Đơn Hàng theo Thỏa Thuận này được giới hạn ở mức tổng Giá Vận Chuyển và Khoản Chi Hộ của Đơn Hàng đó. Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ có nhu cầu bảo hiểm 100% giá trị Hàng Hóa, Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ hỗ trợ Bên Sử Dụng Dịch vụ mua bảo hiểm Hàng Hóa, với chi phí được chi trả bởi Bên Sử Dụng Dịch vụ. 

5.2 Bên Cung cấp Dịch vụ đảm bảo phương tiện vận tải được mua và duy trì bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình vận chuyển Đơn Hàng theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam

VI. Bồi thường thiệt hại với Dịch Vụ TADATruck

6.1  Bồi Thường Thiệt Hại Liên Quan Hàng Hóa:

 • Bất kể các quy định khác tại Thỏa Thuận này, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất, mất mát, hư hỏng Hàng Hóa trong các trường hợp như dưới đây:
 • Thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm của bên vận chuyển theo quy định pháp luật;
 • Đối với hàng lẻ đóng gói theo bao/thùng/kiện/pallet nguyên đai, nguyên kiện, Bên Cung cấp Dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm về bên ngoài của hàng hoá, không chịu trách nhiệm đối với chất lượng, phẩm chất, cân nặng, … bên trong của kiện hàng;
 • Bên Sử Dụng Dịch vụ không tuân thủ quy trình khiếu nại.
 

6.2  Bồi Thường Thiệt Hại Khác:

Nếu một bên vi phạm bất kỳ một nghĩa vụ, cam đoan và bảo đảm, cam kết khác theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không phải do sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn lũ lụt, thiên tai, mưa bão, tai nạn do lỗi khách quan…) (“Bên Vi Phạm”), Bên Vi Phạm phải bồi thường và giữ cho Bên còn lại không bị thiệt hại bởi bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, phí tổn, chi phí hay yêu cầu bồi thường nào (bao gồm bất kỳ chi phí để thuê luật sư và chi phí phát sinh nào có liên quan) đã phải gánh chịu trực tiếp bởi Bên không vi phạm phát sinh từ hành vi vi phạm Hợp Đồng, với điều kiện trách nhiệm của Bên B đối với mỗi Đơn Hàng theo Hợp Đồng này không vượt quá tổng Giá Vận Chuyển và Khoản Chi Hộ của Đơn Hàng đó. Các hành vi vi phạm, và các khoản bồi thường chi phí sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ chậm trễ trong việc sắp xếp giao nhận Hàng Hóa cho người nhận và giao Hàng Hóa của Bên Cung cấp Dịch vụ thì Bên Sử Dụng Dịch vụ đồng ý chịu toàn bộ chi phí phát sinh do việc chậm trễ đó.
 • Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ có lỗi trong việc phương tiện vận tải của Bên Cung cấp Dịch vụ bị lưu giữ, Bên Sử Dụng Dịch vụ đồng ý thanh toán cho Bên Cung cấp Dịch vụ một khoản tiền phạt là một (01) triệu đồng/ 01 phương tiện cho mỗi hai mươi tư (24) giờ đồng hồ phương tiện vận tải bị lưu giữ. Quy định này không giới hạn quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh của Bên Cung cấp Dịch vụ đối với Bên Sử Dụng Dịch vụ tại các Điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Trường hợp Bên Cung cấp Dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu tại Đơn Hàng do lỗi của Bên Cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, thì Bên Cung cấp Dịch vụ phải chịu bồi thường thiệt hại và chi phí phát sinh theo mức giới hạn tại Mục IX;
 • Các trường hợp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại khác theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật.

VII. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

7.1 Đối với Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển, Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe tự thỏa thuận trên ứng Dụng:

Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe thực hiện giao dịch và thỏa thuận trực tiếp với nhau. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, Bên cung cấp Ứng Dụng đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên. Do đó, Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe nên làm việc dựa trên giấy tờ rõ ràng để giải quyết thỏa đáng nhất.

Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa các bên. Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan hoặc khi cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu. Sau khi các thành viên đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại nên Thông báo cho Bên cung cấp Ứng Dụng.

Bên Cung Cấp Dịch Vụ tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các thành viên có những hành vi phù hợp và nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

7.2 Đối với Đơn Hàng Dịch Vụ TADATruck, do nhân viên điều phối của Bên cung cấp Ứng Dụng Điều xe:

Bước 1: Phản hồi với Bên cung cấp Ứng Dụng bằng cách gọi điện thoại đến số 1900636296, gửi phản hồi qua mục “Hỗ trợ” trong ứng Dụng, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Bên cung cấp Ứng Dụng. Đồng thời, Bên Sử Dụng Dịch vụ phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng thư đảm bảo đến Bên cung cấp Ứng Dụng trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giao Hàng Hóa theo các Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa. Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 2. Bản sao các hóa đơn, chứng từ thể hiện giá trị của Hàng Hóa;
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Lưu ý: Hết thời hạn nêu tại Bước 1 này, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ Bên Sử Dụng Dịch vụ.

Bước 2: Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và Thông báo cho các bên có liên quan. Bên cung cấp Ứng Dụng cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Bên Sử Dụng Dịch Vụ/Chủ xe để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

7. 3 Khiếu nại khác

Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử và nội dung hợp đồng mà Chủ xe và Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã cam kết, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

VIII. Phân định trách nhiệm giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ, Chủ xe và Bên cung cấp Ứng Dụng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ứng Dụng

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa các người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ hỗ trợ Bên khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải nếu tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về sự việc bị vi phạm. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ đề nghị Bên bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Bên cung cấp Ứng Dụng vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất Bên bị vi phạm

IX. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Tùy theo từng thời điểm, Bên cung cấp Ứng Dụng có thể điều chỉnh, sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin. Nếu như Bên Sử Dụng Dịch Vụ quan tâm về quyền riêng tư cá nhân của mình, xin vui lòng truy cập trang này thường xuyên hơn để được cập nhật những thông tin mới nhất có thể. Nếu như Bên cung cấp Ứng Dụng thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên Sử Dụng Dịch Vụ (ví dụ: nếu Bên cung cấp Ứng Dụng có ý định xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác so với Thông báo trước đây trong Chính sách bảo vệ thông tin này), Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ Thông báo cho bạn về những thay đổi này trước khi các hoạt động mới bắt đầu.

9.1 Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách thành công nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, khi đăng ký sử Dụng dịch vụ mà do Bên cung cấp Ứng Dụng cung cấp, người sử dụng dịch vụ vận tải phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ được thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống của Bên cung cấp Ứng Dụng.

Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên cung cấp Ứng Dụng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

9.2 Địa chỉ đơn vị thu thập và bảo quản thông tin

Công ty TNHH Công Nghệ TADATruck.

Địa chỉ: 37 đường số 2 phường Bình An, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900636296

9.3 Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

 • Cung cấp dịch vụ đến cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Bên Cung Cấp Dịch Vụ; 
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên và các hoạt động giả mạo Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
 • Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Ứng Dụng;
 • Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu: Bên cung cấp Dịch Vụ có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không một ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên

9.4 Cam kết bảo mật thông tin

Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của các thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bên cung cấp Ứng Dụng có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy tắc bảo mật thông tin, chính sách bảo mật và an toàn thông tin này.

9.5 Thời gian lưu trữ thông tin

Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các Hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình khách hàng sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình sử dụng.

9.6 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bên cung cấp Ứng Dụng bằng việc gửi thư hoặc qua email: hotro@tada.global.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

X. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bên cung cấp Ứng Dụng, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn, ổn định của toàn bộ Hệ thống và quyền lợi cho thành viên.

Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác trong quá trình tham gia giao dịch thì Bên Sử Dụng Dịch Vụ Thông báo cho Bên cung cấp Ứng Dụng qua địa chỉ email: hotro@TADATruck.com hoặc tổng đài 1900636296, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Thông báo của các thành viên không đến được Bên cung cấp Ứng Dụng, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bên cung cấp Ứng Dụng gây ra.

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, các thành viên bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

XI. Điều khoản chung

11.1 Điều khoản áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng của Bên cung cấp Ứng Dụng có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ xác nhận trên Ứng Dụng. Bên cung cấp Ứng Dụng có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp Ứng Dụng cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên cung cấp Ứng Dụng. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Thành viên của Ứng dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp Ứng Dụng.

11.2 Điều khoản cam kết

VỀ PHÍA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: mọi thành viên tham gia sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Bên cung cấp Ứng Dụng đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc và chấp nhận những quy định và quy chế mà Bên cung cấp Ứng Dụng đã đưa ra.

VỀ PHÍA Bên cung cấp Ứng Dụng: chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm được nêu ra trong Thỏa Thuận

11.3 Điều khoản khác

 1. Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được Các Bên giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu Các Bên không thể giải quyết được theo hình thức thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Các bên đồng ý với việc sử dụng chức năng xác nhận qua Hệ thống để giao kết, thực hiện Thỏa thuận. Bằng thao tác xác nhận bởi Bên Sử Dụng Dịch vụ hoặc người đại diện có thẩm quyền theo thông tin cung cấp, Bên Sử Dụng Dịch vụ xác nhận giá trị pháp lý của Thỏa thuận, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng liên quan đến giá trị Thỏa Thuận này.
 3. Các Bên thống nhất rằng việc không sử dụng con dấu doanh nghiệp của mỗi Bên trong Thỏa Thuận được giao kết thông qua phương tiện điện tử này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa Thuận.
 4. Nếu bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa Thuận không có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, việc vô hiệu của Điều khoản đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại của Hợp Đồng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. 
 5. Bất kể các quy định theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung, Các Bên đồng ý với các Điều khoản tại Thỏa Thuận này.
 6. Thỏa Thuận được lập và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Mỗi Bên cam kết đã hiểu toàn bộ nội dung Hợp đồng để thực hiện.