Chính sách bảo mật thông tin


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Tùy theo từng thời điểm, Bên cung cấp Ứng Dụng có thể điều chỉnh, sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin. Nếu như Bên Sử Dụng Dịch Vụ quan tâm về quyền riêng tư cá nhân của mình, xin vui lòng truy cập trang này thường xuyên hơn để được cập nhật những thông tin mới nhất có thể. Nếu như Bên cung cấp Ứng Dụng thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên Sử Dụng Dịch Vụ (ví dụ: nếu Bên cung cấp Ứng Dụng có ý định xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác so với Thông báo trước đây trong Chính sách bảo vệ thông tin này), Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ Thông báo cho bạn về những thay đổi này trước khi các hoạt động mới bắt đầu.

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách thành công nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, khi đăng ký sử Dụng dịch vụ mà do Bên cung cấp Ứng Dụng cung cấp, người sử dụng dịch vụ vận tải phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ được thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống của Bên cung cấp Ứng Dụng.

Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên cung cấp Ứng Dụng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Địa chỉ đơn vị thu thập và bảo quản thông tin

Công ty TNHH Công nghệ TADA.

Địa chỉ: 37 đường số 2 phường Bình An, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900636296

3.Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

  • Cung cấp dịch vụ đến cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Bên Cung Cấp Dịch Vụ; 
  • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên và các hoạt động giả mạo Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
  • Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Ứng Dụng;
  • Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu: Bên cung cấp Dịch Vụ có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không một ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

4.Cam kết bảo mật thông tin

Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của các thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bên cung cấp Ứng Dụng có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bên cung cấp Ứng Dụng cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy tắc bảo mật thông tin, chính sách bảo mật và an toàn thông tin này.

5.Thời gian lưu trữ thông tin

Bên cung cấp Ứng Dụng sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các Hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình khách hàng sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình sử dụng.

6.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bên cung cấp Ứng Dụng bằng việc gửi thư hoặc qua email: hotro@tada.global.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.